Bestyrelsen i biografen har konstitueret sig på følgende måde :

 

Formand   Joachim Grubbe
Næstformand   Ole Madsen
Kassere   Bente Frantzen
Bestyrelses medlem   Merete Mortensen
Bestyrelses medlem   Henrik Worsøe

Ud over ovenstående bestyrelsesmedlemmer har vi to eksterne bestyrelsesmedlemmer :
Linda Frederiksen, byrådet i Næstved og
Poul Berre Eriksen