Fejl ved opdatering
Fejlkode: 1366
Fejltekst Incorrect integer value: '' for column `glumsoe_bio_dk`.`bio_ext_book_main`.`bebm_spdgid` at row 1